Neem contact met ons op info@robotoys.eu

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden (" Voorwaarden ") regelen de rechten en plichten van u, als kopers, en van ons, als verkoper, in het kader van contractuele relaties die via de E-shop op de robotoys.eu- website zijn gesloten.

Alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is vervat in de principes van de verwerking van persoonsgegevens, die u hier kunt vinden Bescherming van persoonsgegevens

Zoals u ongetwijfeld weet, communiceren we voornamelijk op afstand. Daarom geldt ook voor onze Overeenkomst dat er gebruik wordt gemaakt van middelen voor communicatie op afstand, waardoor wij tot een overeenkomst kunnen komen zonder dat wij en u fysiek aanwezig zijn.

Als een deel van de Algemene voorwaarden in tegenspraak is met wat we gezamenlijk zijn overeengekomen tijdens het aankoopproces in Onze E-shop, heeft deze specifieke overeenkomst voorrang op deze Algemene voorwaarden.

 1. enkele definities
  1. De prijs is het financiële bedrag dat u betaalt voor de Goederen;
  2. De verzendkosten zijn het financiële bedrag dat u betaalt voor de levering van de Goederen, inclusief de prijs voor de verpakking;
  3. De totale prijs is de som van de prijs en de verzendkosten;
  4. BTW is een belasting over de toegevoegde waarde volgens de toepasselijke wettelijke voorschriften;
  5. E-shop is een online winkel die door ons wordt beheerd op het adres robotoys.eu , waar de aankoop van Goederen zal plaatsvinden;
  6. Een factuur is een belastingdocument dat is uitgegeven in overeenstemming met de Wet op de belasting over de toegevoegde waarde voor de totaalprijs;
  7. Wij zijn het bedrijf Diamond Hands s.r.o. , met statutaire zetel te Uherova 2910/15 058 01 Poprad , ID-nummer 55027521 , geregistreerd in het handelsregister bijgehouden door de districtsrechtbank van Prešov, afdeling Sro , voeg nr. 44942/P , e-mail info@robotoys.eu , telefoonnummer +421 910 904 145 , volgens wettelijke voorschriften de verkoper genoemd;
  8. De bestelling is uw onherroepelijk voorstel om met ons een contract voor de aankoop van goederen te sluiten;
  9. Het product is alles wat u in de E-shop kunt kopen ;
  10. Een gebruikersaccount is een account dat wordt aangemaakt op basis van de door u verstrekte gegevens, waarmee ingevoerde gegevens kunnen worden opgeslagen en de historie van bestelde goederen en gesloten contracten kan worden bewaard;
  11. U bent een persoon die winkelt in Onze E-shop, wettelijk aangeduid als een koper;
  12. Het contract is een koopcontract dat wordt aangegaan op basis van een naar behoren ingevulde Bestelling verzonden via de E-shop, en komt tot stand op het moment dat u een bevestiging van de Bestelling van Ons ontvangt.
 2. Algemene bepalingen EN INSTRUCTIES
  1. De aankoop van Goederen is alleen mogelijk via de webinterface van de E-shop.
  2. Bij de aankoop van Goederen is het uw plicht om ons alle informatie correct en waarheidsgetrouw te verstrekken. We zullen daarom de informatie die u ons hebt verstrekt bij het bestellen van de Goederen als correct en waarheidsgetrouw beschouwen.
 3. Sluiting van het contract
  1. Het contract met Ons kan in elke taal worden gesloten.
  2. De overeenkomst wordt op afstand gesloten via de E-shop, terwijl de kosten voor het gebruik van communicatiemiddelen op afstand door u worden betaald. Deze kosten wijken echter in geen enkel opzicht af van het basistarief dat u betaalt voor het gebruik van deze middelen (dus vooral voor internettoegang), dus u hoeft geen extra kosten te verwachten die door ons in rekening worden gebracht boven de Totaalprijs . Door de Bestelling te verzenden, stemt u ermee in om de middelen voor communicatie op afstand te gebruiken.
  3. Om de Overeenkomst te kunnen sluiten, is het noodzakelijk dat u een concept Bestelling op de E-shop aanmaakt. Dit voorstel moet de volgende informatie bevatten:
   1. Informatie over de gekochte Goederen (in de E-shop geeft u de Goederen aan die u wilt kopen met de knop "Toevoegen aan winkelmandje");
   2. Informatie over de Prijs, Verzendingsprijs, BTW, wijze van betaling van de Totale Prijs en vereiste wijze van levering van de Goederen; deze informatie zal worden ingevoerd als onderdeel van het maken van het ontwerp van de Bestelling in de gebruikersomgeving van de E-shop, terwijl informatie over de Prijs, Verzendingsprijs, BTW en Totale Prijs automatisch zal worden ingevoerd op basis van de geselecteerde Goederen door u en de wijze van levering;
   3. Uw identificatiegegevens die worden gebruikt om ons in staat te stellen de Goederen te leveren, met name op het gebied van naam, achternaam, afleveradres, telefoonnummer en e-mailadres;
  4. Tijdens het maken van het concept van de Bestelling kunt u de gegevens wijzigen en controleren tot het moment van creatie. Na controle door op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" te drukken, maak je de bestelling aan. Voordat u op de knop drukt, moet u echter bevestigen dat u bekend bent met en akkoord gaat met deze voorwaarden, anders is het niet mogelijk om de bestelling te maken. Een selectievakje wordt gebruikt voor bevestiging en toestemming. Na het klikken op de knop "Bestellen met betalingsverplichting", worden alle ingevulde gegevens direct naar Ons verzonden.
  5. We zullen uw bestelling zo snel mogelijk nadat deze bij ons is afgeleverd bevestigen met een bericht dat naar uw e-mailadres is verzonden dat in de bestelling is ingevoerd. De bevestiging bevat een samenvatting van de Bestelling en deze Voorwaarden. Door de bestelling van onze kant te bevestigen, komt het contract tussen ons en u tot stand. De voorwaarden in de formulering die van kracht zijn op de dag van bestelling vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst.
  6. Er kunnen ook gevallen zijn waarin we uw Bestelling niet kunnen bevestigen. Dit betreft voornamelijk situaties waarin de Goederen niet beschikbaar zijn of gevallen waarin u een groter aantal Goederen bestelt dan door ons is toegestaan. We zullen u echter altijd vooraf informeren over het maximale aantal artikelen in de E-shop, dus het zal u niet verbazen. In het geval dat er een reden is waarom we de Bestelling niet kunnen bevestigen, zullen we contact met u opnemen en u een aanbod sturen om het Contract af te sluiten in een gewijzigde vorm ten opzichte van de Bestelling. In dat geval komt de overeenkomst tot stand op het moment dat u Ons aanbod bevestigt.
  7. In het geval dat er een duidelijk onjuiste prijs wordt vermeld in de E-shop of in de conceptbestelling, voornamelijk als gevolg van een technische fout, zijn we niet verplicht om de goederen aan u te leveren tegen deze prijs, zelfs als u een bevestiging van de bestelling hebt ontvangen , en daarmee is het Contract gesloten. In een dergelijke situatie nemen we onmiddellijk contact met u op en sturen u een aanbod om een nieuw Contract af te sluiten in een gewijzigde vorm ten opzichte van de Bestelling. De nieuwe Overeenkomst komt dan tot stand op het moment dat u Ons aanbod bevestigt. Indien u ons aanbod niet binnen 3 dagen na verzending bevestigt, zijn wij gerechtigd de tot stand gekomen overeenkomst te herroepen. Onder een kennelijke fout in de Prijs wordt bijvoorbeeld verstaan een situatie waarin de Prijs niet overeenkomt met de gebruikelijke prijs bij andere verkopers of ontbreekt of een extra cijfer heeft.
  8. Indien de Overeenkomst tot stand komt, bent u verplicht de Totaalprijs te betalen.
  9. In sommige gevallen staan we u toe om een korting te gebruiken voor de aankoop van Goederen. Om korting te kunnen geven, is het noodzakelijk dat u de informatie over deze korting invult in het vooraf bepaalde veld als onderdeel van de conceptbestelling. Als u dit doet, worden de Goederen met korting aan u geleverd.
 4. prijs- en betalingsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud
  1. De prijs wordt steeds vermeld in de E-shop, in de conceptbestelling en in het Contract. In het geval van een discrepantie tussen de Prijs gespecificeerd voor de Goederen in de E-shop en de Prijs gespecificeerd in de conceptbestelling, zal de Prijs gespecificeerd in de conceptbestelling van toepassing zijn, die altijd identiek zal zijn aan de prijs in het Contract. Als onderdeel van de conceptbestelling wordt ook de Prijs voor verzending of de voorwaarden voor gratis verzending vermeld.
  2. De totale prijs wordt vermeld inclusief btw, inclusief alle vergoedingen die zijn vastgesteld door speciale wettelijke voorschriften.
  3. We zullen betaling van de Totale Prijs van u vragen na het sluiten van het Contract en voordat we de Goederen overhandigen. U kunt de totaalprijs op de volgende manieren betalen:
   1. Overschrijving. We sturen u betalingsinformatie als onderdeel van de orderbevestiging. Bij betaling via overschrijving is de totale prijs binnen 30 dagen te betalen .
   2. Met kaart online. In dit geval wordt de betaling gedaan via de Stripe- betalingsgateway, terwijl de betaling wordt beheerst door de voorwaarden van deze betalingsgateway, die beschikbaar zijn op: https://stripe.com/en-sk/legal/ssa .
   3. Contant bij aflevering. In een dergelijk geval zal de betaling plaatsvinden bij levering van de Goederen in plaats van de Goederen te overhandigen. In het geval van betaling onder rembours, is de totale prijs betaalbaar bij ontvangst van de Goederen.
   4. Contant bij persoonlijke afhaling. Het is mogelijk om de Goederen contant te betalen bij afhaling in onze vestiging. In geval van contante betaling bij persoonlijke afhaling, is de Totale prijs betaalbaar bij ontvangst van de Goederen.
  4. De factuur wordt in elektronische vorm opgemaakt na betaling van de Totale Prijs en wordt verzonden naar het e-mailadres dat u in de Bestelling hebt opgegeven.
  5. Het eigendom van de Goederen gaat pas op u over nadat u de Totale Prijs heeft betaald en de Goederen in ontvangst heeft genomen. In het geval van betaling via bankoverschrijving, wordt de totale prijs betaald door bijschrijving op Onze rekening, in andere gevallen wordt deze betaald op het moment van betaling.
 5. levering van de goederen, overdracht van het risico van accidentele schade en accidentele verslechtering van het gekochte object
  1. De goederen worden bij u afgeleverd op de door u gewenste wijze waarbij u de keuze heeft uit de volgende mogelijkheden:
   1. Persoonlijke ophaling bij onze faciliteit vermeld in de lijst met faciliteiten;
   2. Persoonlijke afhaling bij de afleverpunten van Packeta;
   3. Levering via de transportbedrijven Slovenská posta, PPL SK, DHL, Packeta.
  2. De goederen kunnen alleen binnen de Slowaakse Republiek worden geleverd.
  3. Wij zijn verplicht om de goederen onverwijld aan u te leveren, maar niet later dan 30 dagen vanaf de datum van sluiting van het contract. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zich dergelijke feiten voordoen die van invloed zijn op de leveringsdatum van de door u bestelde Goederen. We zullen u onmiddellijk per e-mail informeren over de wijziging van de leveringsdatum en de nieuwe verwachte leveringsdatum van de bestelde Goederen, terwijl uw recht om de Overeenkomst te herroepen hierdoor niet wordt aangetast. Een deel van Onze kennisgeving over de nieuwe leveringsdatum van de Goederen is ook Ons verzoek aan u gericht om aan te geven of u aandringt op de levering van de door u bestelde Goederen op de nieuwe datum. In het geval van persoonlijke afhaling in de vestiging zullen wij u altijd per e-mail informeren over de mogelijkheid om de Goederen op te halen.
  4. Wanneer u de Goederen van de vervoerder overneemt, is het uw plicht om de integriteit van de verpakking van de Goederen te controleren en, in geval van schade, de vervoerder en Ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In het geval dat het pakket beschadigd is, wat duidt op ongeoorloofde behandeling en toegang tot de zending, is het niet uw verplichting om de Goederen van de vervoerder te nemen.
  5. U bent verplicht de goederen op de afgesproken plaats en tijd af te nemen. Als u de goederen niet volgens de vorige zin in ontvangst neemt, laten wij u per e-mail weten waar u de goederen kunt overnemen, inclusief de termijn voor afname, of zullen wij de goederen opnieuw bij u afleveren op basis van op uw schriftelijk verzoek, verzonden uiterlijk 14 dagen vanaf het moment waarop u de goederen in ontvangst zou moeten nemen, waarbij u zich ertoe verbindt ons alle kosten te betalen die verband houden met de herlevering van de goederen. In het geval dat u uw verplichting om de Goederen over te nemen schendt, met uitzondering van gevallen onder Art. 6.4 van deze Algemene Voorwaarden, leidt dit niet tot een schending van Onze verplichting om de Goederen aan U te leveren. Tegelijkertijd is het feit dat u de goederen niet accepteert geen terugtrekking uit het contract tussen ons en u. Als u de goederen niet overneemt, zelfs niet binnen de extra periode, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract vanwege uw wezenlijke schending van het contract. Als we besluiten om het betreffende recht uit te oefenen, gaat de herroeping in op de dag dat we deze herroeping aan u bezorgen. Herroeping van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan het recht op vergoeding van de opgelopen schade ten bedrage van de werkelijke kosten van een poging om de Goederen te leveren, of enige andere aanspraak op vergoeding van schade, indien deze ontstaat.
  6. Als de Goederen om redenen die van uw kant komen herhaaldelijk worden geleverd of op een andere manier dan is overeengekomen in het Contract, bent u verplicht om Ons te vergoeden voor de kosten die verband houden met deze herhaalde levering. Wij sturen u de betalingsgegevens voor de betaling van deze kosten naar uw in de Overeenkomst vermelde e-mailadres en dienen binnen 14 dagen na bezorging van de e-mail te worden voldaan.
  7. Het risico van beschadiging van de Goederen gaat op u over op het moment dat u deze in ontvangst neemt. In het geval dat u de Goederen niet accepteert, met uitzondering van gevallen volgens Art. 6.4 van deze Algemene Voorwaarden, gaat het risico van onopzettelijke vernietiging en onopzettelijke verslechtering van de Goederen op u over op het moment dat u de mogelijkheid had om ze over te nemen, maar om redenen van uw kant hebt u ze niet overgenomen. Het overgaan van het risico van onopzettelijke vernietiging en onopzettelijke verslechtering van de Goederen betekent dat u vanaf dat moment alle gevolgen draagt die verband houden met het verlies, de vernietiging, de beschadiging of enige verslechtering van de Goederen.
 6. rechten van aansprakelijkheid voor gebreken
  1. Voorlopige bepaling over aansprakelijkheid voor gebreken
   1. Wij verbinden ons ertoe de Goederen aan u te leveren in de vereiste kwaliteit, kwantiteit en zonder gebreken.
   2. Wij zijn verantwoordelijk voor gebreken die het Product vertoont bij ontvangst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebruikte Goederen voor defecten veroorzaakt door hun gebruik of slijtage. Voor Goederen die tegen een lagere prijs zijn verkocht, zijn wij niet verantwoordelijk voor gebreken waarvoor een lagere prijs is onderhandeld.
   3. De algemene garantieperiode is 24 maanden. De garantieperiode gaat in vanaf het moment dat u de Goederen overneemt.
   4. Als de Goederen worden vervangen, begint de garantieperiode opnieuw nadat u de nieuwe Goederen heeft ontvangen.
   5. Uw aansprakelijkheidsrechten voor gebreken aan de Goederen waarvoor de garantietermijn geldt, vervallen indien u deze niet binnen de garantietermijn uitoefent. U moet uw rechten uit aansprakelijkheid voor gebreken in Goederen die snel verslechteren echter uiterlijk de dag na aankoop uitoefenen, anders vervallen uw rechten.
  2. Wij garanderen dat tijdens de overgang van het risico van onopzettelijke vernietiging en onopzettelijke verslechtering van de Goederen volgens Art. 6.7 Voorwaarde is dat de Goederen vrij zijn van gebreken, in het bijzonder dat:
   1. heeft de eigenschappen die wij met u zijn overeengekomen, en als deze niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan die welke wij hebben vermeld in de beschrijving van de Goederen, of die kunnen worden verwacht vanwege de aard van de Goederen;
   2. het geschikt is voor de doeleinden die wij hebben aangegeven of voor de doeleinden die gebruikelijk zijn voor dit soort Goederen;
   3. overeenkomt met de kwaliteit of het ontwerp van het overeengekomen monster, indien de kwaliteit of het ontwerp is bepaald aan de hand van het monster;
   4. het is in de overeenkomstige hoeveelheid en gewicht;
   5. voldoet aan de eisen die hem worden gesteld door bijzondere wettelijke regelingen;
   6. zij wordt niet gehinderd door rechten van derden.
  3. Voorwaarden voor het uitoefenen van het recht van aansprakelijkheid voor gebreken (reclamaties)
   1. Als de Goederen bij u worden afgeleverd in een kapotte of beschadigde verpakking of als de zending duidelijk te licht is, vragen we u om dergelijke Goederen niet van het transportbedrijf te accepteren en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door te bellen naar +421 910 904 145   of per e-mail naar info@robotoys.eu . Bij constatering van duidelijke gebreken (bijv. mechanische schade) bent u verplicht om onverwijld een klacht in te dienen overeenkomstig punt 7.4.1. onderstaand. We zullen geen rekening houden met claims die later worden ingediend vanwege duidelijke gebreken in de Goederen, inclusief gebreken die bestaan in de onvolledigheid van de Goederen.
   2. U bent verplicht om het recht van aansprakelijkheid uit te oefenen voor andere gebreken (verborgen gebreken) in overeenstemming met punt 7.4.1. hieronder zonder onnodige vertraging nadat u het defect in de Goederen heeft ontdekt, maar uiterlijk voor het verstrijken van de garantieperiode.
   3. De garantie is alleen van toepassing op fabricagefouten van het Product en defecten veroorzaakt door mechanische schade. U kunt het recht op aansprakelijkheid voor gebreken niet toepassen, met name op gebreken veroorzaakt door slijtage, mechanische schade, gebruik van de Goederen in ongepaste omstandigheden, enz.
   4. U heeft geen recht op aansprakelijkheid voor een gebrek als u van het gebrek op de hoogte was voordat u de Goederen in ontvangst nam, of we hebben u erop gewezen of u heeft om die reden een passende korting gekregen op de prijs van het product.
  4. Uitoefening van het recht uit aansprakelijkheid voor schade (klachten)
   1. In het geval dat het product een defect vertoont, d.w.z. vooral als een van de voorwaarden volgens art. 7.2, kunt u Ons op de hoogte stellen van een dergelijk defect en uw rechten uitoefenen op aansprakelijkheid voor defecten (dat wil zeggen, klagen over de Goederen) door een e-mail of een brief te sturen naar Onze adressen vermeld in Onze identificatiegegevens, of persoonlijk op Ons vestiging. Voor een klacht kunt u ook gebruik maken van het door ons verstrekte voorbeeldformulier, dat bijlage nr. 1 Voorwaarden.
   2. Geef in uw melding, waarmee u een claim indient, in de eerste plaats een beschrijving van het defect in de Goederen en uw identificatiegegevens, inclusief het e-mailadres waarop u een uitleg wilt ontvangen over hoe u de claim moet afhandelen, en geef ook aan welke van de aansprakelijkheidsclaims voor gebreken, gespecificeerd in punt 7.5 .4. tot 7.5.8. solliciteert u.
   3. Als u een claim indient, dient u ons ook een aankoopbewijs van de goederen (factuur) te overleggen om uw aankoop bij ons te bewijzen, anders zijn we niet verplicht uw claim te accepteren.
   4. Wij beschouwen de dag van aanvang van de klachtenprocedure als de dag van levering van de gebrekkige Goederen samen met de relevante documenten (volgens punt 7.4.3). In het geval dat uw indiening, waarmee u een claim indient, onvolledig is (in het bijzonder onleesbaar, onduidelijk, onbegrijpelijk, niet de vereiste documenten bevat, enz.), zullen wij u vragen om de ingediende claim schriftelijk aan te vullen, met name door e-mailen. In dit geval begint de klachtenprocedure op de dag van aanlevering van uw aangevulde bijdrage.
   5. Indien u de klacht niet vervolledigt overeenkomstig punt 7.4.4. van dit artikel zonder onnodige vertraging, uiterlijk binnen 10 dagen vanaf de datum van bezorging van Onze uitnodiging volgens punt 7.4.4. van dit artikel zullen we uw inzending als ongegrond beschouwen.
  5. Klachten afhandeling
   1. Op basis van uw beslissing, welke van de rechten volgens § 622 en § 623 van wet nr. 40/1964 Coll. U past het Burgerlijk Wetboek toe zoals gewijzigd (hierna het "Burgerlijk Wetboek" genoemd) (gespecificeerd in punten 7.5.4 tot 7.5.8), wij bepalen de wijze van afhandeling van de vordering onmiddellijk, in complexe gevallen uiterlijk 3 werkdagen dagen vanaf de datum van toepassing van uw claim. In gerechtvaardigde gevallen, vooral als een complexe technische evaluatie van de staat van de Goederen vereist is, uiterlijk 30 dagen vanaf de datum van toepassing van uw claim.
   2. Na het bepalen van de wijze van afhandeling van de klacht nemen wij de klacht direct in behandeling, in gerechtvaardigde gevallen kunnen wij de klacht ook later afhandelen; de verwerking van de claim mag echter niet langer duren dan 30 dagen vanaf de datum van aanvraag van de claim. Na het verstrijken van de termijn voor het behandelen van de klacht, hebt u het recht om het contract te herroepen of u hebt het recht om de goederen te ruilen voor nieuwe goederen, indien mogelijk.
   3. We zijn verplicht om u uiterlijk 30 dagen na de datum van aanvraag van de claim een schriftelijk document te verstrekken over de verwerking van de claim, en we zullen u via e-mail informeren over de verwerking ervan. In het geval dat de claim wordt geaccepteerd, sturen we u het gerepareerde product of ruilen we het product in voor een nieuw product of betalen we de betaalde productprijs terug, tenzij we anders overeenkomen.
   4. Gaat het om een gebrek dat wij kunnen verhelpen, dan heeft u het recht om het gebrek kosteloos, tijdig en deugdelijk te laten verhelpen. We zullen het defect in de Goederen zonder onnodige vertraging verwijderen.
   5. In plaats van het defect te verhelpen, kunt u om vervanging van het Product verzoeken, of als het defect slechts een deel van het Product betreft, om vervanging van dit onderdeel, in gevallen waarin dit voor Ons geen onevenredige kosten met zich meebrengt in verhouding tot de Prijs van het Product. het Product of de ernst van het gebrek.
   6. In plaats van het defect in het Product te verwijderen, kunnen we het defecte Product altijd vervangen door een perfect exemplaar, als dit geen ernstige problemen voor u veroorzaakt.
   7. Als het een defect in de Goederen is dat niet kan worden verwijderd en waardoor u de Goederen niet correct kunt gebruiken als een goed zonder gebreken, hebt u het recht om de Goederen te ruilen of hebt u het recht om het Contract te herroepen. U heeft dezelfde rechten als de gebreken verwijderbaar zijn, maar u het Product niet naar behoren kunt gebruiken doordat het gebrek na reparatie opnieuw opduikt of door een groter aantal gebreken.
   8. Als er andere niet-verwijderbare gebreken zijn, heb je recht op een redelijke korting op de Productprijs.
   9. Wij behandelen de klacht door overhandiging van het gerepareerde Product, omruiling van het Product, teruggave van de Productprijs, betaling van een passende korting op de Productprijs, een schriftelijk verzoek om prestatie (het Product) over te nemen of een terechte afwijzing van de claim.
  6. De uitoefening van rechten uit aansprakelijkheid voor gebreken en claims voor goederen wordt beheerst door § 619 e.v. van het burgerlijk wetboek, wet nr. 250/2007 Collectieve consumentenbescherming en wijzigingswet van de Slowaakse Nationale Raad nr. 372/1990 Coll. inzake overtredingen zoals gewijzigd (hierna de "Consumentenbeschermingswet" genoemd), en Wet nr. 102/2014 Coll. betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van goederen of de levering van diensten op basis van een op afstand gesloten overeenkomst of een overeenkomst die buiten de verkoopruimten van de verkoper is gesloten en betreffende de wijziging van bepaalde wetten zoals gewijzigd (hierna de "Wet op de bescherming van de consument bij verkoop op afstand" genoemd) ").
  7. Als u een Product claimt:

 1. gedurende de eerste 12 maanden na aankoop van het Product kunnen wij uw claim alleen afwijzen op basis van een professionele beoordeling; ongeacht de uitkomst van het deskundigenonderzoek, zullen wij niet van u verlangen dat u de kosten van het deskundigenonderzoek of andere aan het deskundigenonderzoek gerelateerde kosten betaalt. Wij bezorgen u uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de claim is verwerkt een kopie van het deskundigenoordeel dat de afwijzing van de claim rechtvaardigt;
 2. na 12 maanden na de aankoop en we een dergelijke claim hebben afgewezen, zullen we in het klachtenbehandelingsdocument aangeven naar wie u de Goederen kunt sturen voor deskundige beoordeling. Als u de Goederen voor deskundige beoordeling naar een aangewezen persoon stuurt, zijn de kosten van de deskundige beoordeling, evenals alle andere gerelateerde kosten die daarvoor worden gemaakt, voor rekening van Ons, ongeacht het resultaat van de deskundige beoordeling. Als u door middel van een deskundige beoordeling Onze verantwoordelijkheid voor het defect van de Goederen bewijst, kunt u de claim opnieuw indienen; de garantietermijn vervalt niet tijdens het uitvoeren van de deskundige beoordeling. Wij zijn verplicht om u binnen 14 dagen vanaf de datum van het opnieuw indienen van de klacht alle gemaakte kosten voor de deskundige beoordeling, alsmede alle daarmee verband houdende doelbewust gemaakte kosten, aan u te vergoeden. Een hernieuwde claim kan niet worden afgewezen.
  1. Als u een ondernemer bent, is het uw plicht om het gebrek zonder onnodige vertraging te melden en erop te wijzen nadat u het heeft ontdekt, maar niet later dan 3 dagen na ontvangst van de Goederen.
  2. Als u een consument bent, hebt u het recht om rechten uit te oefenen op aansprakelijkheid voor gebreken die zich voordoen met consumptiegoederen binnen een periode van 24 maanden na ontvangst van de goederen.
  3. Hierbij hebben wij u naar behoren geïnformeerd over uw rechten, die voortvloeien uit § 622 en § 623 van wet nr. 40/1964 Coll. Burgerlijk Wetboek. Door het sluiten van de Overeenkomst bevestigt u dat u de mogelijkheid heeft gehad om de voorwaarden van de klacht over Goederen te lezen.

 1. terugtrekking uit het contract
  1. Herroeping van de Overeenkomst, d.w.z. de beëindiging van de contractuele relatie tussen Ons en U vanaf het begin, kan plaatsvinden om de redenen en methoden die in dit artikel of in andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden worden vermeld, waarin de mogelijkheid van herroeping uitdrukkelijk wordt vermeld vermeld.
  2. Als u een consument bent, d.w.z. een persoon die goederen koopt buiten het kader van uw zakelijke activiteit, heeft u het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen vanaf de datum van levering van de goederen te herroepen, in overeenstemming met de bepalingen van § 7 van de Wet consumentenbescherming bij verkoop op afstand. In het geval dat we een Overeenkomst hebben gesloten die betrekking heeft op verschillende soorten Goederen of de levering van verschillende onderdelen van de Goederen, begint deze termijn pas te lopen op de dag van levering van het laatste onderdeel van de Goederen, en in het geval het geval dat we een contract hebben gesloten op basis waarvan we de goederen regelmatig en herhaaldelijk aan u zullen leveren, begint op de dag van levering van de eerste levering. U kunt de Overeenkomst op elke aantoonbare manier herroepen (in het bijzonder door een e-mail of een brief te sturen naar Onze adressen vermeld in Onze identificatiegegevens). Voor herroeping kunt u ook het door ons verstrekte voorbeeldformulier gebruiken, dat bijlage nr. 2 Voorwaarden.
  3. Ook als consument kunt u de Overeenkomst echter niet herroepen als het onderwerp van de Overeenkomst is:
   1. de verkoop van Goederen waarvan de Prijs afhankelijk is van prijsbewegingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich kunnen voordoen tijdens het verstrijken van de herroepingstermijn van het Contract;
   2. de verkoop van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst, terwijl de levering niet eerder dan 30 dagen later kan plaatsvinden en de prijs afhankelijk is van marktprijsbewegingen waarop wij geen invloed hebben;
   3. verkoop van Goederen die zijn gemaakt volgens uw speciale wensen, die op maat voor u zijn gemaakt of Goederen die specifiek voor één consument zijn bestemd;
   4. verkoop van Goederen die onderhevig zijn aan snelle achteruitgang of achteruitgang en Goederen die na levering onlosmakelijk met elkaar zijn vermengd;
   5. verkoop van goederen in een beschermende verpakking die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt is voor terugzending en waarvan de beschermende verpakking na levering is verbroken;
   6. verkoop van audio-opnamen, video-opnamen, audiovisuele opnames of computersoftware verkocht in beschermende verpakking, indien de originele verpakking is geschonden;
   7. de verkoop van tijdschriften, met uitzondering van verkopen op basis van een abonnementsovereenkomst en de verkoop van boeken die niet in beschermende verpakking worden geleverd;
   8. levering van elektronische inhoud als deze niet op een fysieke drager is geleverd en met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming is geleverd vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en Wij u hebben laten weten dat u niet het recht hebt om het Contract te herroepen.
  4. Termijn voor herroeping volgens art. 8.2 De voorwaarde wordt geacht te zijn behouden als u ons tijdens de overeenkomst laat weten dat u de overeenkomst herroept.
  5. In geval van herroeping van het Contract, wordt de Prijs binnen 14 dagen na de ingangsdatum van de herroeping aan u teruggestort op de rekening waarvan het is bijgeschreven, of op de rekening die is gekozen bij de herroeping van het Contract. Het bedrag wordt echter niet terugbetaald voordat u de goederen aan ons retourneert of bewijst dat ze naar ons zijn teruggestuurd. Stuur de goederen schoon naar ons terug, bij voorkeur inclusief de originele verpakking.
  6. In geval van herroeping van de Overeenkomst volgens Art. 8.2 Voorwaarden U bent verplicht de goederen binnen 14 dagen na herroeping aan ons of aan een persoon die door ons is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen, te verzenden of te overhandigen, terwijl u de kosten voor het terugzenden van de goederen naar ons draagt. Dit is niet van toepassing als we ermee instemmen de Goederen persoonlijk of via een door Ons gemachtigde persoon op te halen. De deadline blijft behouden als de Goederen uiterlijk op de laatste dag van de deadline voor transport zijn aangeboden. Integendeel, u hebt het recht om ons de prijs voor transport te laten terugbetalen, maar alleen voor het bedrag dat overeenkomt met de goedkoopste leveringsmethode van de Goederen die we hebben aangeboden voor de levering van de Goederen.
  7. U bent verantwoordelijk voor schade in gevallen waarin de Goederen zijn beschadigd als gevolg van uw behandeling op een andere manier dan nodig is om ze te behandelen met betrekking tot hun aard en eigenschappen. In dat geval zullen wij u factureren voor de veroorzaakte schade nadat de goederen aan ons zijn geretourneerd en de vervaldatum van het factuurbedrag 14 dagen is.
  8. We hebben het recht om ons terug te trekken uit het Contract wegens uitverkochte voorraden, het niet beschikbaar zijn van de Goederen, of als de fabrikant, importeur of leverancier van de Goederen overeengekomen in het Contract de productie heeft stopgezet of ernstige wijzigingen heeft aangebracht die het onmogelijk maakten om om onze verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen of om redenen van overmacht, of als we al onze inspanningen gebruiken die redelijkerwijs van ons kunnen worden verlangd, we niet in staat zijn om de Goederen aan u te leveren binnen de periode bepaald door deze Voorwaarden. In deze gevallen zijn wij verplicht u hiervan zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen en u de reeds betaalde totaalprijs voor de goederen binnen 14 dagen na de datum van kennisgeving van herroeping van het contract aan u terug te betalen. We zullen de Totale Prijs die voor de Goederen is betaald aan u terugbetalen op dezelfde manier waarop u de Totale Prijs heeft betaald, zonder dat dit het recht aantast om met u een andere terugbetalingsmethode overeen te komen, als er geen extra kosten aan u in rekening worden gebracht in verband hiermee.
  9. Wij hebben het recht om de Overeenkomst te herroepen, zelfs als u de Goederen niet binnen 5 werkdagen vanaf de dag waarop u verplicht was de Goederen over te nemen, hebt overgenomen.
 2. indiening van suggesties en klachten
  1. Als consument heeft u het recht om suggesties en klachten schriftelijk in te dienen, per e-mail naar: info@robotoys.eu .
  2. Over de beoordeling van het initiatief of de klacht informeren wij u per e-mail aan uw e-mailadres.
  3. De toezichthoudende instantie is de Slowaakse Handelsinspectie (SOI) , SOI-inspectie voor Prešovský   regio, met maatschappelijke zetel: Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov, tel. Nee. 051/772 15 97 .
  4. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of klacht, kunt u elektronisch een verzoek tot inzage indienen via het platform dat beschikbaar is op de website soi.sk .
 3. alternatieve beslechting van geschillen met consumenten
  1. U hebt het recht om contact met ons op te nemen met een verzoek tot correctie, per e-mail naar: info@robotoys.eu , als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw klacht hebben behandeld of als u van mening bent dat we uw rechten hebben geschonden . Als we negatief op uw verzoek reageren of er niet binnen 30 dagen na verzending op reageren, hebt u het recht om een voorstel in te dienen om alternatieve geschillenbeslechting te initiëren bij de entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting (hierna het "Onderwerp" genoemd) overeenkomstig naar wet nr. 391/2015 Coll. inzake alternatieve beslechting van consumentengeschillen en betreffende wijzigingen van en aanvullingen op bepaalde wetten, zoals gewijzigd (hierna de "wet op alternatieve geschillenbeslechting" genoemd).
  2. De proefpersonen zijn autoriteiten en bevoegde rechtspersonen volgens § 3 van de Wet op Alternatieve Geschillenbeslechting, en hun lijst wordt gepubliceerd op de website van het Ministerie van Economische Zaken van de Slowaakse Republiek. mhsr.sk .
  3. U kunt een voorstel indienen op de wijze zoals vermeld in artikel 12 van de Wet alternatieve geschillenbeslechting.
  4. Bovendien hebt u het recht om online buitengerechtelijke geschillenbeslechting te starten via het ODR-platform dat beschikbaar is op de website europa.eu , of europa.eu .
 4. Slotbepalingen
  1. Wij zullen alle schriftelijke correspondentie met u per e-mail bezorgen. Ons e-mailadres staat vermeld onder Onze identificatiegegevens. We zullen correspondentie bezorgen op uw e-mailadres dat is opgegeven in de Overeenkomst, in het Gebruikersaccount of waarmee u contact met ons hebt opgenomen.
  2. Het contract kan alleen worden gewijzigd op basis van onze schriftelijke overeenkomst. Wij zijn echter gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen, maar deze wijziging heeft geen invloed op reeds gesloten Overeenkomsten, maar alleen op Overeenkomsten die worden gesloten na de ingangsdatum van deze wijziging. We zullen u echter alleen over de wijziging informeren als u een Gebruikersaccount heeft aangemaakt (zodat u over deze informatie beschikt in het geval u nieuwe Goederen bestelt, maar de wijziging creëert geen recht op beëindiging, aangezien we geen contract dat kan worden beëindigd), of u op basis van het Contract, moeten wij de Goederen regelmatig en herhaaldelijk leveren. Wij sturen u minimaal 14 dagen voordat de wijziging ingaat informatie over de wijziging naar uw e-mailadres. Als we niet binnen 14 dagen na verzending van de informatie over de wijziging of beëindiging van het gesloten Contract voor regelmatige en herhaalde leveringen van de Goederen van u ontvangen, worden de nieuwe voorwaarden onderdeel van ons Contract en worden ze toegepast op de volgende levering van de Goederen na de ingangsdatum van de wijziging. De opzegtermijn bij opzegging is 2 maanden.
  3. In geval van overmacht of gebeurtenissen die niet kunnen worden voorzien (natuurramp, pandemie, operationele storingen, uitval van onderaannemers, enz.), zijn wij niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van of in verband met gevallen van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen , en als deze toestand langer dan 10 dagen aanhoudt, hebben wij en u het recht om de Overeenkomst te herroepen.
  4. De Bijlage bij de Voorwaarden bevat een voorbeeldformulier voor een klacht en een voorbeeldformulier voor herroeping van de Overeenkomst.
  5. Het contract, inclusief de Algemene Voorwaarden, wordt bij Ons in elektronische vorm gearchiveerd, maar is niet voor u toegankelijk. U ontvangt deze Voorwaarden en Orderbevestigingen met een samenvatting van de Bestelling echter altijd per e-mail en heeft dus ook zonder Onze medewerking altijd toegang tot de Overeenkomst. Wij raden aan om de bevestiging van de Bestelling en de Algemene Voorwaarden altijd op te slaan.
  6. Onze activiteit is niet onderworpen aan gedragscodes volgens § 3 par. 1 brief n) van de Wet consumentenbescherming bij verkoop op afstand.
  7. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1.1.2023 .